Patenis

1. Sürekli 2.3-dimetil-1-butenise 2.3-dmetil-2-buten üretimi

2. n-butil hidroksi asetatın katalitik sentezi

3. Tek adımlı eterifikasyon ile karboksimetil hidroksialkil guargum tozunun hazırlanması

4. Alfa pinen ile kamfen hazırlanması

5. Düşük viskoziteli katyonik guar tozunun hazırlanması

6. Alfa pinen ile kamfen hazırlanması

7. Metilmetakrilat ve metanol karışımından metanol ekstraksiyonu için bir yol

8. Bütadienin siklizasyonu ile 1.5-siklooktadienin hazırlanması

9. Glisidil hazırlama yöntemi

10. Bütadien ve 2-etheksil akrilat ile 3-sikloheksen-1-karboksilik asit 2-etheksilinin hazırlanması için bir yöntem